Predajca

Názov:EM Laser s.r.o.
IČO:47055031
DIČ:2023718488
IČ DPH:SK2023718488
Mesto:Mutne
PSČ:02963
Adresa:Mútne 469
Telefón:+421903382253
E-mail:objednavky@em-it.sk
Kontakt:Marian Kapicak
Okresného súdu Žilina, vložka číslo 58604/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39