PrevádzkareňEM Laser s.r.o.
Mútne 469
02963 Mutne


: +421903382253
: objednavky@em-it.sk

SídloEM Laser s.r.o.
Mútne 469
029 63 Mutné

: 47055031
: 2023718488
: SK2023718488
Okresného súdu Žilina, vložka číslo 58604/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39